دنبال چه چیزی هستید؟

بیشتر کاربران مک می دانند که موزیک ها،برنامه ها و اسناد و … را به لطف سیستم جدید مک می توان مستقیما از Spotlight اجرا کرد. اما می دانستید می توانید همان موزیک را مستقیما از Search اجرا کنید؟! با ما همراه باشید.