دنبال چه چیزی هستید؟

امسال می توان گفت که سال خوبی برای اپل نخواهد بود. حتما می پرسید چرا؟ جواب واضح است فروش کمتر از انتظار آیفون های سال 2018 اپل.