دنبال چه چیزی هستید؟

اکثر کاربران پس از گذشت مدتی که فعالیت خود را با مک شروع می‌کنند، ناخود آگاه به نصب بسیاری از برنامه‌ها مجبور می‌شوند که منجر به پر شدن هارد آن‌ها می گردد. خیلی ازاین برنامه‌ها نیز مدت ها مورد استفاده قرار نمی گیرند و فقط حافظه‌ی شما را اشغال می کنند. پیشنهاد ما به شما این است که  برنامه هایی […]