دنبال چه چیزی هستید؟

بن باجارین و گروهی از تحلیل گران سایت Techpinions برای جواب دادن به این سوال گروهی تحقیقاتی تشکیل دادند تا در خیابان های آمریکا از دارندگان اپل واچ نظر سنجی کنند و ببینند آیا از خریدشان راضی هستند یا خیر.