دنبال چه چیزی هستید؟

آیا می خواهید Finder سیستم خود را مجددا برای اعمال تغییرات یا حل مشکلات کوچک راه اندازی کنید؟ این عمل دقیقا مانند بستن دوباره برنامه ها و اجرای مجدد آنها صورت می گیرد. در ادامه با ما باشید