دنبال چه چیزی هستید؟

در هر بار که یک دستگاه iOS به یک رایانه متصل می شود، برنامه iTunes دستگاه را همگام سازی و پشتیبان گیری می کند و هرچند فرایند همگام سازی گاهی می تواند آزار دهنده باشد، ولی در هر صورت شما نیاز به یک نسخه پشتیبان گیری دارید. برخی از کاربران ممکن است بخواهند روند پشتیبان […]