دنبال چه چیزی هستید؟

Frame Grab برنامه‌ای است که به شما کمک می‌کند تا به راحتی از فریم‌ فیلم‌ها عکس بگیرید و آن‌ها را به صورت JPEG ،PNG یا TIFF ذخیره کنید. ویژگی‌ها امکان ذخیره‌سازی عکس‌ها به صورت تکی یا گروهی پشتیبانی از فرمت‌های MOV، MP4 و M4V نکته: این برنامه با مک‌های M1 سازگاری دارد.

Frame Grab برنامه‌ای است که به شما کمک می‌کند تا به راحتی از فریم‌ فیلم‌ها عکس بگیرید و آن‌ها را به صورت JPEG ،PNG یا TIFF ذخیره کنید. ویژگی‌ها امکان ذخیره‌سازی عکس‌ها به صورت تکی یا گروهی پشتیبانی از فرمت‌های MOV، MP4 و M4V نکته: این برنامه با مک‌های M1 سازگاری دارد.