دنبال چه چیزی هستید؟

این روزها خبر کنفرانس WWDC 2017 بسیار داغ است و کمتر کسی به دیگر خبرهای اپلی توجه می کند.