دنبال چه چیزی هستید؟

به ندرت اتفاق خواهد افتاد که شما پس از روشن کردن سیستم خود با صفحه ای سفید مواجه شوید و سیستم در همان حال بماند. معمولا کاربران این مشکل را بعد از بروز رسانی سیستم خود گزارش داده اند و شما در ادامه خواهید آموخت، که شما چگونه این مشکل را رفع کنید. ممکن است شما […]