دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید. ویژگی‌ها مخفی‌سازی آیکن برنامه‌ها امکان رنگبندی مختلف امکان سه بعدی کردن Dock امکان اضافه یا کم کردن Sepratorها امکان اضافه و کم کردن فولدر‌های استفاده شده […]

قصد شخصی‌سازی Dock در مک را دارید؟ می‌خواهید یک سری از برنامه‌ها را به آن اضافه و یا کم کنید؟ یا اینکه قصد دارید سایز Dock را کوچک‌تر یا بزرگ‌تر کنید؟ در این آموزش قصد دارید به‌صورت کامل به Dock بپردازیم و نحوه شخصی‌سازی آن را یاد دهیم. اگر شما از کاربران جدید macOS هستید […]

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید. ویژگی‌ها مخفی‌سازی آیکن برنامه‌ها امکان رنگبندی مختلف امکان سه بعدی کردن Dock امکان اضافه یا کم کردن Sepratorها امکان اضافه و کم کردن فولدر‌های استفاده شده […]

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید.

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید.

حذف آیکن یک برنامه از Dock مک بسیار راحت است و در چند قدم آسان می‌توانید آیکن‌های برنامه‌هایی که زیاد برای شما کاربردی نیستند را از Dock خود حذف نمایید و آن را برای سیستم خود شخصی‌سازی کنید.

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید.