دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید.

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید.

حذف آیکن یک برنامه از Dock مک بسیار راحت است و در چند قدم آسان می‌توانید آیکن‌های برنامه‌هایی که زیاد برای شما کاربردی نیستند را از Dock خود حذف نمایید و آن را برای سیستم خود شخصی‌سازی کنید.

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید.