دنبال چه چیزی هستید؟

همانطور که میدانید در آموزش پیش تر در مورد iCloud Drive و ساختن پوشه در آن به وسیله ی مک ارائه کردیم همچنین شما میتوانید با استفاده از iPhone و iPad نیز پوشه ی جدید درست کنید بدون نیاز به دسترسی به مک