دنبال چه چیزی هستید؟

زمانی که یک عکس گرفته می‌شود، پارامتری با عنوان EXIF دارد که اطلاعات زیادی داخل آن وجود دارد، اطلاعاتی مثل GPS عکس، فرمت عکس، کامنت‌هایی که کاربر برای آن نوشته و مشخصات کامل آن که برنامه‌ی Memory Pictures تمامی این اطلاعات عکس را به همراه خود عکس به شما برای مرور خاطرات نمایش می‌دهد. این برنامه […]