دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه‌های Pages، KeyNote و Numbers اپل، ویژگی‌های بسیار زیادی دارند که می‌توانند جایگزین برنامه‌های Word، PowerPoint و Excel مایکروسافت باشند. در این قسمت از آموزش‌های مک می‌خواهیم یک ویژگی دیگر از این برنامه‌ها، یعنی پسورد گذاشتن بر روی فایل‌های آن‌ها را به شما یاد دهیم. ممکن است شما اسناد مهمی داشته باشید که نیاز باشد […]