دنبال چه چیزی هستید؟

دفترچه یادداشت اپل که Notes معروف است هم در iOS و هم در Mac دارای قابلییت های هماهنگی های خاصی هستند که هرچه بهتر به شما محیطی برای نگه داشتن یادداشت های شخصی ، تصاویر و .. را می دهد. در این آموزش روش قرار دادن پسورد را به شما خواهیم گفت.