دنبال چه چیزی هستید؟

یکی از مشکلاتی که شما در سیستم مک خود گاهی مشاهده میکنید، خطای «The application ‘Application.app’ is not open anymore.» می باشد. این خطا زمانی نمایش داده می شود که شما سعی در برقرار ارتباط با Preview, Finder, Steam و بسیاری دیگر از برنامه ها می باشد.