دنبال چه چیزی هستید؟

Textual یک برنامه سبک جهت مدیریت و ویرایش IRC است که مخصوص سیستم عامل مک است. این برنامه با یک طراحی ساده در اختیار شما قرار گرفته است و جز بهترین برنامه‌های مدیریت IRCست. از امکانات این برنامه می‌توان به ساده جهت استفاده بودن و پشتیبانی از اسکریپت اشاره کرد.

Textual یک برنامه سبک جهت مدیریت و ویرایش IRC است که مخصوص سیستم عامل مک است. این برنامه با یک طراحی ساده در اختیار شما قرار گرفته است و جز بهترین برنامه‌های مدیریت IRCست. از امکانات این برنامه می‌توان به ساده جهت استفاده بودن و پشتیبانی از اسکریپت اشاره کرد.

Textual یک برنامه سبک جهت مدیریت و ویرایش IRC می باشد که مخصوص سیستم عامل مک می باشد . این برنامه با یک طرح ساده طراحی شده است و جز بهترین برنامه های مدیریت IRC می باشد . از امکانات این برنامه می توان به ساده جهت استفاده بودن و پشتیبانی از اسکریپت اشاره کرد […]

Textual یک برنامه سبک جهت مدیریت و ویرایش IRC می باشد که مخصوص سیستم عامل مک می باشد . این برنامه با یک طرح ساده طراحی شده است و جز بهترین برنامه های مدیریت IRC می باشد . از امکانات این برنامه می توان به ساده جهت استفاده بودن و پشتیبانی از اسکریپت اشاره کرد […]

Textual یک برنامه سبک جهت مدیریت و ویرایش IRC می باشد که مخصوص سیستم عامل مک می باشد . این برنامه با یک طرح ساده طراحی شده است و جز بهترین برنامه های مدیریت IRC می باشد . از امکانات این برنامه می توان به ساده جهت استفاده بودن و پشتیبانی از اسکریپت اشاره کرد […]

Textual یک برنامه سبک جهت مدیریت و ویرایش IRC می باشد که مخصوص سیستم عامل مک می باشد . این برنامه با یک طرح ساده طراحی شده است و جز بهترین برنامه های مدیریت IRC می باشد . از امکانات این برنامه می توان به ساده جهت استفاده بودن و پشتیبانی از اسکریپت اشاره کرد […]

Textual یک برنامه سبک جهت مدیریت و ویرایش IRC می باشد که مخصوص سیستم عامل مک می باشد . این برنامه با یک طرح ساده طراحی شده است و جز بهترین برنامه های مدیریت IRC می باشد . از امکانات این برنامه می توان به ساده جهت استفاده بودن و پشتیبانی از اسکریپت اشاره کرد […]