دنبال چه چیزی هستید؟

Textastic یک ویرایشگر سریع متنی،‌ برنامه نویسی است که بیش از ۸۰ زبان برنامه نویسی را پشتیبانی می‌کند، این برنامه با به کارگیری از رنگ‌های مختلف برای syntax ها محیطی قدرتمند و حرفه‌ای را برای شما بوجود آورده است.

Textastic یک ویرایشگر سریع متنی،‌ برنامه نویسی است که بیش از ۸۰ زبان برنامه نویسی را پشتیبانی می‌کند، این برنامه با به کارگیری از رنگ‌های مختلف برای syntax ها محیطی قدرتمند و حرفه‌ای را برای شما بوجود آورده است.

Textastic یک ویرایشگر سریع متنی،‌ برنامه نویسی است که بیش از ۸۰ زبان برنامه نویسی را پشتیبانی می‌کند، این برنامه با به کارگیری از رنگ‌های مختلف برای syntax ها محیطی قدرتمند و حرفه‌ای را برای شما بوجود آورده است.