دنبال چه چیزی هستید؟

Startupizer یک برنامه حرفه ای اما ساده جهت استفاده برای مدیریت login-items می باشد . به کمک این برنامه فوق العاده شما می توانید چندین آیتم را انتخاب کنید و مشخص کنید که آنها چه موقعی اجرا شوند .