دنبال چه چیزی هستید؟

Spy Cam ، جاسوس شخصی شماست ! بهترین برنامه برای ویدئو های شخصی شما می باشد . به کمک این برنامه مک خود را به یک دوربین نظارتی تبدیل کنید ، اگر کسی بر سر کامپیوتر مک شما آمد ، به راحتی متوجه شوید .