دنبال چه چیزی هستید؟

Scrivener یک برنامه برای مدیریت پروژه و یک ویرایشگر متن برای نویسندگی است که تمامی امکانات مورد نظر شما را دارد و از ویژگی‌های قدرتمندی بر خوردار است که در ادامه مطلب این پست به آنها اشاره‌ای خواهیم کرد. تمام ایده‌های خود را یاد داشت کنید، از امکانات قدرتمند برای تحقیق‌های خود استفاده کنید، پروژه‌های خود […]

Scrivener یک برنامه برای مدیریت پروژه و یک ویرایشگر متن برای نویسندگی است که تمامی امکانات مورد نظر شما را دارد و از ویژگی‌های قدرتمندی بر خوردار است که در ادامه مطلب این پست به آنها اشاره‌ای خواهیم کرد. تمام ایده‌های خود را یاد داشت کنید، از امکانات قدرتمند برای تحقیق‌های خود استفاده کنید، پروژه‌های خود […]

Scrivener یک برنامه برای مدیریت پروژه و یک ویرایشگر متن برای نویسندگی است که تمامی امکانات مورد نظر شما را دارد و از ویژگی‌های قدرتمندی بر خوردار است که در ادامه مطلب این پست به آنها اشاره‌ای خواهیم کرد. تمام ایده‌های خود را یاد داشت کنید، از امکانات قدرتمند برای تحقیق‌های خود استفاده کنید، پروژه‌های خود […]