دنبال چه چیزی هستید؟

Screens یک برنامه فوق‌العاده جهت مدیریت VNC بر روی مک شماست. با استفاده از این برنامه با همگام سازی اکانت iCloud تمام اسکرین‌های موجود بر روی دستگاه‌های iOS خود همچنین مک خود را نیز ذخیره کنید. ویژگی‌ها راحت برای استفاده امنیت – Screens می‌تواند از طریق SSH Tunnel به کامپیوتر شما متصل شود پس امن‌ترین […]

Screens یک برنامه فوق‌العاده جهت مدیریت VNC بر روی مک شماست. با استفاده از این برنامه با همگام سازی اکانت iCloud تمام اسکرین‌های موجود بر روی دستگاه‌های iOS خود همچنین مک خود را نیز ذخیره کنید. ویژگی‌ها راحت برای استفاده امنیت – Screens می‌تواند از طریق SSH Tunnel به کامپیوتر شما متصل شود پس امن‌ترین […]

Screens یک برنامه فوق‌العاده جهت مدیریت VNC بر روی مک شماست. با استفاده از این برنامه با همگام سازی اکانت iCloud تمام اسکرین‌های موجود بر روی دستگاه‌های iOS خود همچنین مک خود را نیز ذخیره کنید. ویژگی‌ها راحت برای استفاده امنیت – Screens می‌تواند از طریق SSH Tunnel به کامپیوتر شما متصل شود پس امن‌ترین […]

Screens یک برنامه فوق العاده جهت مدیریت VNC بر روی مک شما می باشد . با استفاده از این برنامه با همگام سازی اکانت iCloud تمام اسکرین های موجود بر روی دستگاه های iOS خود همچنین مک خود را نیز ذخیره کنید .

Screens یک برنامه فوق العاده جهت مدیریت VNC بر روی مک شما می باشد . با استفاده از این برنامه با همگام سازی اکانت iCloud تمام اسکرین های موجود بر روی دستگاه های iOS خود همچنین مک خود را نیز ذخیره کنید .

Screens یک برنامه فوق العاده جهت مدیریت VNC بر روی مک شما می باشد . با استفاده از این برنامه با همگام سازی اکانت iCloud تمام اسکرین های موجود بر روی دستگاه های iOS خود همچنین مک خود را نیز ذخیره کنید .

Screens یک برنامه فوق العاده جهت مدیریت VNC بر روی مک شما می باشد . با استفاده از این برنامه با همگام سازی اکانت iCloud تمام اسکرین های موجود بر روی دستگاه های iOS خود همچنین مک خود را نیز ذخیره کنید .