دنبال چه چیزی هستید؟

Reflect Studio برنامه‌ای برای ویرایش عکس از طرف سازنده استادیو LensFlare است که به شما اجازه می‌دهد عکس‌های زیبایی را با افکت‌های فوق العاده بازتابی این برنامه بسازید. افکتی که در ابزار هر ویرایشگری باید وجود داشته باشد. این برنامه سطوح مختلفی را برای بازتابی به غیر از سطح آب را داراست که می‌توان به‌مواردی مثل یخ، زمین، سواحل و .. اشاره […]

Reflect Studio برنامه‌ای برای ویرایش عکس از طرف سازنده استادیو LensFlare است که به شما اجازه می‌دهد عکس‌های زیبایی را با افکت‌های فوق العاده بازتابی این برنامه بسازید. افکتی که در ابزار هر ویرایشگری باید وجود داشته باشد. این برنامه سطوح مختلفی را برای بازتابی به غیر از سطح آب را داراست که می‌توان به‌مواردی مثل یخ، زمین، سواحل و .. اشاره […]

Reflect Studio برنامه ی ویرایشی جدید عکس از طرف سازنده استادیو LensFlare، که به شما اجازه می دهد که عکس های زیبایی را با افکت های فوق العاده بازتابی این برنامه بسازید. افکتی که در ابزار هر ویرایشگری باید وجود داشته باشد.

Reflect Studio برنامه ی ویرایشی جدید عکس از طرف سازنده استادیو LensFlare، که به شما اجازه می دهد که عکس های زیبایی را با افکت های فوق العاده بازتابی این برنامه بسازید. افکتی که در ابزار هر ویرایشگری باید وجود داشته باشد.