دنبال چه چیزی هستید؟

Adobe Premiere Elements بهبود یافته است. حالا می‌توانید از قسمت‌های موردعلاقه‌ی کلیپ‌هایتان فیلم‌های سریع بسازید یا از داستان‌های زندگی حکایت کنید. به کمک این برنامه می‌توانید به‌راحتی عنوان‌های متحرک و افکت‌های جالت به فیلم‌ها اضافه کنید و نمایش‌ها را با Focus Effectsهای جالب جنجالی‌تر کنید. تبدیل ویدیو‌های شما فیلم‌های سریع را به روش خود بسازید و به سبک خود، تغییر و تحول‌ ایجاد کنید و […]

Adobe Premiere Elements بهبود یافته است. حالا می توانید از قسمت های موردعلاقه‌ی کلیپ هایتان فیلم های سریع بسازید. یا از داستان های زندگی در فراوری های نامحدود حکایت کنید. اضافه کردن عنوان های متحرک برای فیلم ها. 

Adobe Premiere Elements بهبود یافته است. حالا می توانید از قسمت های موردعلاقه‌ی کلیپ هایتان فیلم های سریع بسازید. یا از داستان های زندگی در فراوری های نامحدود حکایت کنید. اضافه کردن عنوان های متحرک برای فیلم ها. 

Adobe Premiere Elements بهبود یافته است. حالا می توانید از قسمت های موردعلاقه‌ی کلیپ هایتان فیلم های سریع بسازید. یا از داستان های زندگی در فراوری های نامحدود حکایت کنید. اضافه کردن عنوان های متحرک برای فیلم ها.