دنبال چه چیزی هستید؟

PlistEdit Pro یک ویرایشگر حرفه‌ای با امکانات پیشرفته برای سیستم عامل مک است. کاربران به‌راحتی می‌توانند بنویسند و آن‌ها را ویرایش کنند. همچنین می‌توانید از این برنامه در پروژه توسعه خود استفاده کنید. ویژگی‌ها پشتیبانی کامل از ابزار‌های drag & drop و Copy/paste پشتیبانی از keyboad navigation قابلیت مشاهده و ویرایش لیست‌ها پشتیبانی برای ویرایش […]

PlistEdit Pro یک ویرایشگر حرفه‌ای با امکانات پیشرفته برای سیستم عامل مک است. کاربران به‌راحتی می‌توانند بنویسند و آن‌ها را ویرایش کنند. همچنین می‌توانید از این برنامه در پروژه توسعه خود استفاده کنید. ویژگی‌ها پشتیبانی کامل از ابزار‌های drag & drop و Copy/paste پشتیبانی از keyboad navigation قابلیت مشاهده و ویرایش لیست‌ها پشتیبانی برای ویرایش […]

PlistEdit Pro یک ویرایشگر حرفه‌ای با امکانات پیشرفته برای سیستم عامل مک است. کاربران به‌راحتی می‌توانند بنویسند و آن‌ها را ویرایش کنند. همچنین می‌توانید از این برنامه در پروژه توسعه خود استفاده کنید. ویژگی‌ها پشتیبانی کامل از ابزار‌های drag & drop و Copy/paste پشتیبانی از keyboad navigation قابلیت مشاهده و ویرایش لیست‌ها پشتیبانی برای ویرایش […]

PlistEdit Pro یک ویرایشگر حرفه ای با امکانات پیشرفته برای سیستم عامل مک می باشد . کاربران به راحتی می توانند بنویسند و آنها را ویرایش کنند . همچنین می توانید از این برنامه در پروژه توسعه خود استفاده کنید .

PlistEdit Pro یک ویرایشگر حرفه ای با امکانات پیشرفته برای سیستم عامل مک می باشد . کاربران به راحتی می توانند بنویسند و آنها را ویرایش کنند . همچنین می توانید از این برنامه در پروژه توسعه خود استفاده کنید .

PlistEdit Pro یک ویرایشگر حرفه ای با امکانات پیشرفته برای سیستم عامل مک می باشد . کاربران به راحتی می توانند بنویسند و آنها را ویرایش کنند . همچنین می توانید از این برنامه در پروژه توسعه خود استفاده کنید .