دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Pins تمام bookmark های شما را در یک مکان قرار می دهد! این برنامه یک برنامه ساده و زیبا جهت مدیریت بوکمارک ها درون مک شما است. آنها را سازماندهی و برچسب گذاری می کند و باعث میشود آنها قابل جستجو ، همگام سازی و اشتراک گذاری شوند !