دنبال چه چیزی هستید؟

NUKE STUDIO یک VFX قدرتمند مبتنی بر گره است. طراحی سرمقاله و عملیات تکمیل جهت توانمند سازی افراد خلاق که میخواهند روی یک پروژه ی فوری به صورت مستقل یا تیمی کار کنند. به طوری که در گذشته هرگز امکان پذیر نبوده است.