دنبال چه چیزی هستید؟

Monity یک برنامه مدیریت سیستم است که در ویدجت Today View نمایش داده می‌شود. تمامی اجزای سیستم شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و می‌توانید هر لحظه تمامی ان‌ها را مشاهده کنید.

Monity یک برنامه مدیریت سیستم است که در ویدجت Today View نمایش داده می‌شود. تمامی اجزای سیستم شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و می‌توانید هر لحظه تمامی ان‌ها را مشاهده کنید.