دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Gestimer یک برنامه منوبار زیبا برای آن دسته از افرادی است که می‌خواهند کار‌های خود را در طول روز به یاد آورند. به‌راحتی آیکن برنامه را داخل منو بار قرار دهید و به راحتی Reminder خود را بسازید. همچنین این برنامه امکان برنامه ریزی برای کار‌ها را دارد، به طوری که شما می‌توانید تایم‌های […]

برنامه Gestimer یک برنامه منوبار زیبا برای آن دسته از افرادی است که می خواهند کار های خود را در طول روز به یاد آورند. به راحتی آیکون برنامه را داخل منو بار قرار دهید و به راحتی Reminder خود را بسازید .

برنامه Gestimer یک برنامه منوبار زیبا برای آن دسته از افرادی است که می خواهند کار های خود را در طول روز به یاد آورند. به راحتی آیکون برنامه را داخل منو بار قرار دهید و به راحتی Reminder خود را بسازید .