دنبال چه چیزی هستید؟

FastScripts یک برنامه کاربری برای اجرای سریع و حرفه ای AppleScript و اسکریپت های Shell از هر برنامه ای می باشد . این برنامه یک جایگزین فوق العاده برای Script منو اختصاصی Apple می باشد که امکانات فراوانی را دارا می باشد .

FastScripts یک برنامه کاربری برای اجرای سریع و حرفه ای AppleScript و اسکریپت های Shell از هر برنامه ای می باشد . این برنامه یک جایگزین فوق العاده برای Script منو اختصاصی Apple می باشد که امکانات فراوانی را دارا می باشد .

FastScripts یک برنامه کاربری برای اجرای سریع و حرفه ای AppleScript و اسکریپت های Shell از هر برنامه ای می باشد . این برنامه یک جایگزین فوق العاده برای Script منو اختصاصی Apple می باشد که امکانات فراوانی را دارا می باشد .

FastScripts یک برنامه کاربری برای اجرای سریع و حرفه ای AppleScript و اسکریپت های Shell از هر برنامه ای می باشد . این برنامه یک جایگزین فوق العاده برای Script منو اختصاصی Apple می باشد که امکانات فراوانی را دارا می باشد .