دنبال چه چیزی هستید؟

Default Folder X یک تولبار در قسمت راست هر برنامه OS X قرار می دهد که این تولبار به شما دسترسی سریع به فولدر ها متنوع و دستورات گوناگونی را می دهد . شما تنها با یک کلیک به فولدر مورد علاقه و یا از قبل استفاده شده خود می روید و یا …

Default Folder X یک تولبار در قسمت راست هر برنامه OS X قرار می دهد که این تولبار به شما دسترسی سریع به فولدر ها متنوع و دستورات گوناگونی را می دهد . شما تنها با یک کلیک به فولدر مورد علاقه و یا از قبل استفاده شده خود می روید و یا …