دنبال چه چیزی هستید؟

Corel Painter به شما در ساخت پروژه‌های هنری فوق‌العاده در تعداد زیادی از فرمت‌ها کمک می‌کند. با استفاده از ابزار‌های این برنامه شامل oil paints ،fulid water colors ،earthy charcoals خلاقیت خود را پیاده کنید! به راحتی textures ها و tones های فوق العاده بسازید.

Corel Painter به شما در ساخت پروژه های هنری فوق العاده در تعداد زیادی از فرمت ها کمک می کند . با استفاده از ابزار های این برنامه شامل oil paints , fulid water colors , earthy charcoals خلاقیت خود را پیاده کنید ! به راحتی textures ها و tones های فوق العاده بسازید.