دنبال چه چیزی هستید؟

نسخه جدید یکی از معروف‌ترین بازی‌های جهان یعنی Angry Birds منتشر شد! با Silver، Bomb، Chuck، Red و بقیه گروه همراه شوید تا با تیراندازی کلاسیک، دشمنان را نابود کنید و هیجان را به خانه و مک خود بیاورید. نسخه Reloaded دارای گیم پلی حرفه‌ای‌تر با پیشرفت‌های بصری، شخصیت‌های جدید و تخریب‌های فراوان بازسازی شده است […]

نسخه جدید یکی از معروف‌ترین بازی‌های جهان یعنی Angry Birds منتشر شد! با Silver، Bomb، Chuck، Red و بقیه گروه همراه شوید تا با تیراندازی کلاسیک، دشمنان را نابود کنید و هیجان را به خانه و مک خود بیاورید. نسخه Reloaded دارای گیم پلی حرفه‌ای‌تر با پیشرفت‌های بصری، شخصیت‌های جدید و تخریب‌های فراوان بازسازی شده است […]

نسخه جدید یکی از معروف‌ترین بازی‌های جهان یعنی Angry Birds منتشر شد! با Silver، Bomb، Chuck، Red و بقیه گروه همراه شوید تا با تیراندازی کلاسیک، دشمنان را نابود کنید و هیجان را به خانه و مک خود بیاورید. نسخه Reloaded دارای گیم پلی حرفه‌ای‌تر با پیشرفت‌های بصری، شخصیت‌های جدید و تخریب‌های فراوان بازسازی شده است […]

نسخه جدید یکی از معروف‌ترین بازی‌های جهان یعنی Angry Birds منتشر شد! با Silver، Bomb، Chuck، Red و بقیه گروه همراه شوید تا با تیراندازی کلاسیک، دشمنان را نابود کنید و هیجان را به خانه و مک خود بیاورید. نسخه Reloaded دارای گیم پلی حرفه‌ای‌تر با پیشرفت‌های بصری، شخصیت‌های جدید و تخریب‌های فراوان بازسازی شده است […]