دنبال چه چیزی هستید؟

Graffiti برنامه ای آسان جهت طراحی کردن امضا در ایمیل ها می باشد. از طریق این برنامه می توانید امضا پیشفرض Apple Mail را بصورت های زیبا تغییر دهید.