دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه GoodTask 3 برنامه ای به عنوان Reminder (به یاد اوری) امور روزانه است. امور شما در تقویم قرار گرفته است با باز کردن و مشاهده ان ها و بر اساس نیاز خود به طور روزانه/هفتگی/ماهانه  ان ها را انجام دهید.

برنامه GoodTask 3 برنامه ای به عنوان Reminder (به یاد اوری) امور روزانه است. امور شما در تقویم قرار گرفته است با باز کردن و مشاهده ان ها و بر اساس نیاز خود به طور روزانه/هفتگی/ماهانه  ان ها را انجام دهید.