دنبال چه چیزی هستید؟

GoodTask 3 برنامه ای به عنوان Reminder (به یاد اوری) امور روزانه می باشد. امور شما در تقویم قرار گرفته است با باز کردن ان ها و مشاهده ان ها بر مبنای ویژگی برنامه به طور روزانه/هفتگی/ماهانه  ان ها را انجام دهید.