دنبال چه چیزی هستید؟

Gestimer یک برنامه منوبار زیبا برای آن دسته از افرادی است که می خواهند کار های خود را در طول روز به یاد آورند . به راحتی آیکون برنامه را داخل منو بار قرار دهید و به راحتی Reminder خود را بسازید .