دنبال چه چیزی هستید؟

Geekbench برای شما اطلاعات کامل و وسیعی در رابطه با ساختار و کارایی سیستم شما را برایتان فراهم می کند. به کمک این برنامه به سرعت می توانید کارایی پردازنده و مموری خود را اندازه گیری کنید.