دنبال چه چیزی هستید؟

Gear Player برنامه ای که به شما اجازه ی وصل شدن به حساب های موجود در Google Play Music و YouTube را بدون محدود کردن خود به مرورگر وب و یا Flash player می دهد. هدف رابط ان این است که ساده و قابل درک باشد و تنها کاری را که می بایست را انجام […]

Gear Player برنامه ای که به شما اجازه ی وصل شدن به حساب های موجود در Google Play Music و YouTube را بدون محدود کردن خود به مرورگر وب و یا Flash player می دهد. هدف رابط ان این است که ساده و قابل درک باشد و تنها کاری را که می بایست را انجام […]