دنبال چه چیزی هستید؟

FontDoctor برنامه ای حرفه ای که مشکل سخت پدیدار شونده ی فونت ها را در مکین تاش پیدا می کند و از رخ دادن انها جلوگیری می نماید. FontDoctor طی مدت طولانی استاندارد صنعتی برای تشخیص مشکلات بوجود امده برای فونت ها و رفع انها بوده است.