دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه FocusList همانطور که از نامش هم پیداست اینجاست تا بر روی لیست کار ها تمرکز داشته باشد. از طریق این برنامه بر روی کار های روزانه  خود بیشتر مدیریت داشته باشید و از انجام دادن آنها هرگز غافل نخواهید شد.