دنبال چه چیزی هستید؟

Earth 3D مانیتور شما را به یک زمین سه بعدی با اطلاعات مکان های سرتاسر دنیا تبدیل می کند. شما در آسمان سیاه و تیره ستارگان درخشان را می بینید. شما در سرتاسر جهان پرواز می کنید.