دنبال چه چیزی هستید؟

EagleFiler برنامه ای که به تنظیم کردن و رسیدگه به اطلاعات شما را اسان می سازد. این برنامه به شما اجازه ارشیو کردن و جستو جوی mail, صفحات web, فایلهای PDF, واژه پردازی اسناد, عکس ها و .. را می دهد.