دنبال چه چیزی هستید؟

با برنامه ی DwellClick مک خود را تنها با جابجا کردن کنترل کنید! این برنامه بدون حرکت انگشتان شما را قادر به کنترل مک خود می کند. پس به انگشتان خود استراحت دهید!