دنبال چه چیزی هستید؟

DuplicateViewer یک نرم افزار یابنده‌ی آسان جهت استفاده برای پیدا کردن فایل های تکراری و فایل های بزرگ است که میتواند به سرعت این گونه فایل ها را در مک شما پیدا کند. میتوانید به راحتی فایل های تکراری و فایل های بزرگ را از مک خود پاک کنید و به این ترتیب فضای با […]