دنبال چه چیزی هستید؟

 از طریق برنامه ی Duplicate Windows پنجره های خاص و منحصر بفرد در سیستم را بر روی صفحه نمایش منعکس کنید. هر پنجره در سیستم را دوتا کنید،دقیقا همانند هم ، دقیقا با همان اطلاعات و به نوعی همزاد درست کنید.