دنبال چه چیزی هستید؟

با برنامه ی فوق العاده Duplicate Detective فایل ها و برنامه هایی که بصورت دو تایی و یا چندتایی هستند را پیدا کنید و با حذف آنها هارد سیستم خود را افزایش دهید.