دنبال چه چیزی هستید؟

DupHunter تصاویر شما را بر روی کامپیوتر اسکن می کند و از تمام فایل های مشابه تنها تصاویر برگزیده را در هر گروه انتخاب می کند . به طور خلاصه این برنامه تصاویر مشابه را پیدا می کند و بهترین آنها را بر میگزیند .