دنبال چه چیزی هستید؟

DSync می تواند به راحتی دو فولدر را در مک شما مقایسه کند و آنها را با یکدیگر همگام سازی کند . فولدر ها را انتخاب کنید ، با یکدیگر مقایسه کنید ، همگام سازی کنید . این برنامه فوق العاده که امکانات بسیاری را دارد در ادامه بررسی خواهیم کرد .