دنبال چه چیزی هستید؟

DropSync یک اپدیت گر پوشه برای طاراحان سایت، عکاسان حرفه ای، دانشمندان و هر کس دیگری که نیاز سریع و خودکار و قابل سفارشی شدن را برای کپی کردن مکرر فایل ها از یک مکان به مکان را دارد می باشد.