دنبال چه چیزی هستید؟

Drive یک برنامه ساده جهت بررسی میزان فضای آزاد بر روی مک شما تنها با یک کلیک می باشد. به راحتی به کمک این برنامه تمامی Mounted Volumes ها را Eject کنید و به سرعت تمامی آنها را کنترل کنید و در منو بار به مدیریت آنها بپردازید.